Vad vi gör

HELA UTVECKLINGSKEDJAN

 

EN KEDJA UTAN SVAGA LÄNKAR

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Detta innebär att en bred kunskap om alla steg i utvecklingsprocessen krävs. Lomma Maskinteknik AB samverkar därför med att förse våra kunde med komplett service inom maskin utveckling, tillverkning och installation.

Den kompletta utvecklingskedjan är ett samarbete som ansluter och gör en komplett utvecklingsprocess möjligt – hela vägen från idé och produktutveckling till färdig maskin och installation.

För att säkerställa kvalitet och leverans i tid, är alla delar av kedjan igångsatta i ett tidigt skede av projektet. Kunden är alltid inblandad genom hela processen.

Sedan starten för 22 år sedan har vi genomfört projekt för Axis, Tetra Pak, Gambro, Välinge Innovation, Haldex, Bomill, Avery Denison, ACCO Brand, och Alfa Laval med flera.

 

UTVECKLA DIN IDÉ

LMT levererar mer än bara ingenjörstjänster. Från produktutveckling till leverans. Vårt breda nätverk, vår erfarenhet och vårt tydliga fokus på kvalitet gör oss till en perfekt partner. Hög kvalitet och rätt teknik utgör en stark länk i hela kedjan av utvecklingen.

 

BYGG DIN IDÉ

LMT tillverkar specialmaskiner för dina behov och krav. Vi har lång erfarenhet och stor teknisk kompetens. Vi är också en mekanisk verkstad som utför högkvalitativ maskinbearbetning med hjälp av CAD-/CAM-teknik.

En given länk i hela utvecklingskedjan.